5 tiltag mod depression, du kan begynde med i dag

Har du nogensinde følt dig fortvivlet, deprimeret eller apatisk? Har du oplevet søvnproblemer, energitab eller manglende sexlyst? Eller er det lang tid siden, du har mærket følelsen af glæde? De fleste af os kender formentlig fra tid til anden et eller flere af disse symptomer –  symptomer, som ofte er forbigående, og som ikke behøver at være en depression. Men det er en god idé at være sig bevidst om disse symptomer, om de stiger i antal og varer ved over længere tid. Da vi mennesker er forskellige, varierer oplevelsen af depression også fra person til person. Nogle har en klar oplevelse af at være deprimeret, mens symptomerne for andre kan være mere diffuse.

 

Men hvad er så depression egentlig? Depression er per definition tilstedeværelsen af flere depressionssymptomer over en længere periode, dvs. i to uger eller mere. Man skelner normalt mellem mild, moderat og alvorlig depression. Forskellen mellem disse afhænger af, hvor mange symptomer man oplever, og i hvilket omfang de påvirker hverdagen. Depression er en af de mest almindelige psykiske lidelser, og rammer én ud af ti årligt. Depression har ofte flere og sammensatte årsager.

 

Depression kan være meget smertefuldt og få dig til at miste både motivation og livsenergi. Varighed og sværhedsgrad kan variere fra person til person. Mange kan finde det svært at gøre noget ved situationen og ender med en følelse af hjælpeløshed. Andre tror måske, at det er noget, der vil gå over af sig selv, og forsøger derfor blot at udholde processen. Men heldigvis kan man faktisk gøre noget selv, både for at forebygge og håndtere depression.

 

Her er 5 tips og handlinger, som du kan begynde med i dag:

  1. Tilbring din tid med mennesker, der værdsætter og respekterer dig, og som får dig til at føle dig komfortabel med dig selv. 
  2. Tal positivt om – og til dig selv. Self-talk kan i høj grad påvirke, hvordan man har det. At tale positivt til sig selv vil sandsynligvis også afspejles i de følelser, du har om dig selv. På denne måde kan du begynde at opbygge et bedre selvværd. 
  3. Tag dig tid til at reflektere over dine problemer, og prøv derefter at løse dem – også selv om det kan være en smertefuld oplevelse. Det er dog vigtigt, at du ikke bruger hele dagen på dette, men også laver noget, du synes er rart. Obs! Blot at tænke på dine problemer uden at gøre konkrete forsøg på at løse dem kaldes rumination, og hjælper dig IKKE ud af en depression!
  4. Vær fysisk aktiv. Så lidt som en times fysisk aktivitet om uge kan hjælpe. Find nogle aktiviteter, du kan lide, og udfør dem regelmæssigt.
  5. Tal med en psykolog: Han / hun vil kunne vurdere din situation og hjælpe dig med at finde de rigtige tiltag for at give dig den hjælp, du har brug for.

 

I sidste ende: husk, at det aldrig er for sent at søge hjælp hos en psykolog, men jo tidligere du tager fat i problemerne desto hurtigere kan de løses.