Brugervilkår

 

Velkommen til Lifekeys online helsetjeneste («tjenesten»). Tjenesten er en online og mobilhelsetjeneste som gjennom video og telefon gir deg direkte online-forbindelse med en autorisert psykolog (”konsultasjonen(e)”). Tjenesten tilbys av Lifekeys AS (“Lifekeys”, “vi”, “oss”) sammen med våre ansatte og vårt nettverk av psykologer (“psykologer”). Alle konsultasjoner er utelukkende med psykologer. Gjennom tjenesten hjelper vi deg med å komme i kontakt med dem.

Disse bruksvilkårene (samlet betegnet som «vilkårene«), angir de juridisk bindende vilkårene som gjelder når du bruker tjenesten, uavhengig av hvordan du har fått tilgang og/eller har brukt den, om det er via PC, mobile enheter eller på annen måte. Vennligst husk at vilkårene utgjør en avtale mellom deg og oss, og definerer hvilke rettigheter og hvilket ansvar du har når det gjelder tjenesten.

Det er viktig at du leser og forstår vilkårene. Ved å registrere deg i tjenesten og/eller ved å klikke på en «Jeg godtar» eller liknende knapp og/eller ved å bruke, installere, gå inn på eller registrere deg i tjenesten (eller applikasjon som utgjør en del av tjenesten) bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene og alle andre dokumenter det vises til her, inkludert våre retningslinjer for personvern,og at du samtykker til å være bundet av disse avtalene.

TJENESTEN ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET MENT Å BENYTTES I AKUTTE MEDINSKE ELLER PSYKISK/PSYKIATRISK NØDSITUASJONER ELLER NØDSTILFELLER. HVIS det er slikt at du tror at du er i en slik situasjon, anbefaler vi deg på det sterkeste å ringe til det lokale nødnummer der du er eller dra til akuttmottak/legevakt.

Tjenesten er ment å benyttes til å konsultere psykologer og å få råd og hjelp. Ved bruk av tjenesten samtykker du i at konsultasjoner og vurderinger utføres via fjernkommunikasjon som Lifekeys benytter. I forbindelse med bruk av tjenesten, kan psykologen komme til å anse at en nærmere undersøkelse, fysisk og/eller psykologisk kan være nødvendig. I slike tilfeller vil psykologen anbefale deg å ta kontakt med fastlegen. Brukeren opplyses om at det er ikke mulig å få noen type resepter via tjenesten. Ved ønsker om medisinske vurdering og resepter anbefales brukeren å ta kontakt med sin fastlege.

Du garanterer at du har rett, myndighet og evne til å godta disse vilkårene og overholde dem, og at du har lest og forstått vilkårene helt og fullt uten nedsatt vurderingsevne på grunn av (men ikke begrenset til) mental lidelse, ruspåvirkning, medisinering eller andre helseproblemer eller noe som kan forringe vurderingsevnen. Din bruk av tjenesten utgjør ditt samtykke til vilkårene. Hvis du ikke godtar eller forstår vilkårene, anbefaler vi deg ikke å bruke, installere, gå inn på eller registrere deg i tjenesten (inkludert enhver programvare eller applikasjon som utgjør en del av tjenesten). Hvis ditt samtykke til disse vilkårene er påkrevet i forbindelse med eller etter installasjon av en programvare eller en applikasjon som er en del av tjenesten og du ikke samtykker i disse vilkårene, har du ikke rett til å bruke slik programvare eller slike applikasjoner, og vi ber deg straks avinstallere og slette alle kopier av dem.

Av og til vil/kan vi endre vilkårene. Vi anbefaler derfor at du regelmessig sjekker vilkårene. Hvis det gjøres vesentlige forandringer på vilkårene, kommer vi til å opplyse deg om dette og spørre deg om å godkjenne de igjen. Hvis du fortsetter å bruke tjenesten, godtar du enhver slik endring. Dersom du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller våre retningslinjer for personvern, ber vi deg vennligst å kontakte oss på contact@lifekeys.eu.

 

Registrering

Bruk av tjenesten krever forhåndsregistrering og at du hele tiden overholder disse vilkårene. Du må være minst atten (18) år gammel for å kunne registrere deg og bruke tjenesten. Du kan registrere deg og bruke tjenesten også hvis du er over seksten (16) år gammel, dersom foreldrene dine samtykker til dette.

Tjenesten er kun ment for personlig bruk.Barn over seksten (16) må bruke sin egen konto i henhold til det ovenstående. Lifekeys påtar seg intet ansvar for noen form for misbruk av en konto eller noen form for skade som oppstår som følge av slikt misbruk.

Du garanterer at du vil bruke tjenesten i overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter. Det er ikke tillatt å bruke tjenesten i jurisdiksjoner hvor tjenesten eller deler av den kan bryte lover eller forskrifter. Du godtar å ikke gå inn på eller bruke tjenesten i slike jurisdiksjoner. Du godtar å ikke oppgi unøyaktige, misvisende eller uriktige opplysninger i forbindelse med din bruk av tjenesten. Om opplysningene du har gitt oss etter hvert blir unøyaktige, misvisende eller uriktige, skal du straks gi oss beskjed om endringene.

Vi forbeholder oss retten til å kreve vår godkjennelse av en registrering, enten på forhånd eller i etterkant. Vi har rett til å nekte registrering, uansett årsak. Registrering kan begrenses, for eksempel hva angår territorium.

 

Priser og betaling

Å opprette brukerkonto hos Lifekeys er gratis. Psykologkonsultasjoner via tjenesten er underlagt et gebyr. Gebyr avhenger av lengde på konsultasjon. Per dags dato tilbyr Lifekeys konsultasjoner per 25 minutter og per 50 minutter med forskjellige priser. I tillegg til timepakker på 5 og 10 timer (a 50 min) til rabatterte priser. Gebyret vil fra tid til annen kunne endres og gjeldende gebyr vil alltid vises i tjenesten før du får tilgang til en betalingsmulighet og tjenesten. Se hjemmesiden for oppdaterte priser. Ved bruk av rabattkupong eller der kostnader til konsultasjon dekkes av forsikring eller andre avtaler med organisasjon og/eller arbeidsgiver, kan prisen bli lavere, eventuelt kan konsultasjonen bli kostnadsfri.

En videokonsultasjon vil ha en varighet på enten 25 minutter eller 50 minutter. Du er selv ansvarlig for å være klar til å bruke tjenesten med innlogging når konsultasjonen skal starte. Tjenesten kan ikke ta noen ansvar for at din internettilkobling eller teknologi som er nødvendig for å bruke tjenesten, fungerer optimalt. Tjenesten kan heller ikke ta ansvar for at din enhet har riktig og oppdatert nettleser (browser) i henhold til informasjonen du blir tilsendt i forkant av timen. Oppdatert liste over aksepterte nettleser finner du på hjemmesiden. Du har ikke krav på noen refusjoner av gebyret hvis slikt er tilfellet. Hvis du kommer mer enn 10 minutt for sent, uten å ha gitt beskjed på forhånd, vil timen bli kansellert og belastes for i sin helhet. Hvis psykologen møter for sent til konsultasjonen eller psykologen får vansker med internettforbindelse eller teknologi som er nødvendig for å bruke tjenesten optimalt, har du rett til å få den varighet på konsultasjonen som du har betalt for.

Videre gjør vi deg oppmerksom på at bruk av tjenesten krever internettilgang, noe som kan være underlagt tilleggsgebyrer fra din operatør.

Bestillingen er ikke gjeldende før betalingen er registrert på oppgitt betalingskort. Gjeldende gebyrer belastes deg og betaling forfaller før hver psykologkonsultasjon. Ved kjøp av enkelttimer, webinar eller timepakker vil kortet belastes umiddelbart. Ved å godta disse vilkårene gir du samtykke til at vi belaster deg via de(n) betalingsmåten(e) som er tilgjengelig(e) i tjenesten.

Betalingsbetingelsene dine vil være avhengig av din valgte betalingsmåte og kan være underlagt avtaler mellom deg og finansinstitusjonen, kredittkortutstederen eller annen tilbyder av den valgte betalingsmetoden.

Ethvert brudd i tjenesten eller andre funksjonsfeil i tjenesten eller på Lifekeys hjemmeside skal straks rapporteres til Lifekeys kundeservice på contact@lifekeys.eu. Dette kan gjøres hele døgnet.

 

Avbestilling

Avbestilling eller flytting av konsultasjonen kan skje kostnadsfritt inntil 48 timer før konsultasjonen skal avholdes. Dersom det er mindre enn 48 timer til konsultasjonen skal avholdes blir timen belastet i sin helhet. Dersom du avbestiller 48 timer før konsultasjonen har du mulighet til å få en ny time eller refundert beløpet. For å flytte eller avbestille konsultasjon, send e-post til contact@lifekeys.eu.

Ved en forespørsel om at beløpet skal bli refundert, og kravet tilfredsstiller vilkårene som her er fremlagt, vil Lifekeys være ansvarlig for at refusjonen finner sted.

 

Opphavsrett

Disse vilkårene overdrar kun retten til å bruke tjenesten så lenge disse vilkårene og spesifisert(e) lisens(er) gjelder, og de overdrar ingen rettigheter til eierskap i eller til tjenesten. Alle rettigheter, eierskap, interesser, inkludert uten begrensning enhver opphavsrett, ethvert patent, forretningshemmelighet eller annen immateriell rettighet knyttet til tjenesten, skal forbli vår eneeiendom. Alle tjenester som ytes overfor deg under disse vilkårene, og andre opplysninger eller materiale som utarbeides i forbindelse med utøvelsen av slike tjenester herunder, og alle rettigheter, eierskap og interesser i det forut nevnte, skal tilhøre oss.

 

Tjenester som ytes av tredjeparter

Tjenesten kan videreformidle informasjon fra tredjepartstjenester eller sende linker til slike tjenester. Lifekeys er ikke ansvarlig for tredjepartstjenester, informasjonen de gir, deres uaktsomme handlinger eller utelatelser.

Forbudte handlinger for brukeren

  • Ulovlig tilgang og bruk av tjenesten på en ulovlig måte eller i ulovlig hensikt;
  • Overføring av data, materiale, innhold eller informasjon som er ærekrenkende, nedsettende, obskøn, uredelig, falsk eller i strid med eierskaps- eller opphavsrettighetene til en annen person eller som på annen måte er ulovlig;
  • Overføring av virus, skadelig programvare eller andre ødeleggende koder til Tjenesten;
  • Modifisering, omvendt konstruksjon eller annen manipulering av tjenesten; og
  • Hindring eller forstyrring av tjenesten.

For å sikre tjenestens integritet, forbeholder vi oss retten til, når som helst og etter eget skjønn, å utestenge enkelte brukere fra tjenesten.

 

Personvern og sikkerhet

Ditt personvern og beskyttelse av dine personopplysninger er veldig viktig for oss. For en grundigere beskrivelse av hvordan vi innhenter og bruker personopplysninger om deg, vennligst les våre retningslinjer for personvern som er tilgjengelige på hjemmesiden, og gjør deg kjent med de valgene du har med hensyn til hvordan Lifekeys innhenter og bruker personligopplysninger om deg.

I tillegg til det som står i retningslinjer for personvern, samtykker du til at du ikke skal gi Lifekeys uriktige personopplysninger eller opprette en brukerkonto for andre enn deg selv.

Gjennom bruk av tjenesten godtar du innhenting og bruk av enkelte opplysninger om deg og din bruk av tjenesten i overensstemmelse med våre retningslinjer for personvern, og gjeldende lover og forskrifter om personopplysninger.

Du er selv ansvarlig for sikkerheten til dine egne enheter, systemer, innloggingsinformasjon og handlinger. Vennligst husk at du må beskytte passord og annen innloggingsinformasjon knyttet til din konto i tjenesten, og du har fullt ansvar for enhver bruk av kontoen med ditt passord.

 

Ansvarsbegrensning

Din tilgang til og bruk av tjenesten er på egen risiko. Du forstår og godtar at tjenesten gjøres tilgjengelig for deg på en «som den er»- og «slik den fremstår»-basis. Hver Lifekeys-psykolog er selvstendig næringsdrivende og er selv ansvarlig i enhver henseende for det helsearbeid som utføres. Lifekeys-psykologen står alene som helsepersonell ansvarlig for den helsehjelp som han/hun yter. Brukeren er som følge av dette forpliktet til å holde Lifekeys skadesløs for ethvert krav som reises overfor som følge av den av psykologens utførte ytelse.

Du bør ikke bruke tjenesten i medisinske eller psykiske/psykiatriske krisesituasjoner, og Lifekeys påtar seg intet ansvar for slik bruk av tjenesten eller annen bruk av tjenesten i strid med disse vilkår og andre dokumenter det vises til her. Du godtar at dersom tilstanden din skulle endre seg eller symptomene dine forverres, skal du umiddelbart kontakte din legevakt.

Lifekeys og psykologene som tilbyr tjenester via tjenesten påtar oss ikke noe ansvar for juridiske eller økonomiske hendelser eller resultater relatert til tjenester som oppnås gjennom bruk av tjenesten.

Vi påtar oss intet ansvar for innhold som du publiserer i tjenesten. Du står derfor eneansvarlig for opplysningene du oppgir til tjenesten, inkludert informasjon du oppgir under konsultasjonen.

Alt innhold som publiseres på hjemmesiden eller som på annen måte publiseres i tjenesten utenfor det som utgjør psykologkonsultasjonen, er ikke ment å skulle erstatte helsehjelp fra en psykolog eller annet helsepersonell. Denne informasjonen bør kun brukes som generell helseinformasjon og ikke ses på som en endelig anbefaling om å utføre en spesiell handling, råd eller behandling.

Vi påtar oss ansvar for avbrudd i tjenesten eller på hjemmesiden som er innenfor vår kontroll og som er innrapportert fra deg umiddelbart uten forsinkelse i henhold til det som står under ovennevnt punkt. Vi påtar oss intet ansvar for forstyrrelser eller funksjonsfeil i tjenesten med mindre dette er påkrevd i gjeldende lover og forskrifter.

I den ytterste utstrekning gjeldende lover og forskrifter tillater det, skal vi og våre datterselskaper, konsulenter, psykologer, tilknyttede selskaper, ansatte, partnere og lisenshavere, ikke være ansvarlige for noen form for direkte, indirekte, tilfeldige, følge- eller straffemessige skader, inkludert og ikke begrenset til medisinsk skade, personskade, urettmessig død, uriktig diagnose, unøyaktig informasjon, feilbehandling, tap av data, brukstap, tap av forventede midler, skyldige utgifter og negativ kontraktsinteresse, kostnader ved anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester, tap av goodwill, eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller din manglendetilgang eller bruk av tjenesten; (ii) tredjeparts oppførsel eller innhold i tjenesten; (iii) innhold og/eller opplysninger ervervet via tjenesten eller tillit til tjenesten eller deler av den, med unntak av psykologkonsultasjonene; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller forandring av materiale eller innhold, uansett om det er basert på garanti, kontrakt, skyldansvar (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, uansett om vi visste eller burde visst om muligheten for slike skader.

 

Skadesløsholdelse

Du samtykker til å holde oss skadesløse for ethvert krav, inkludert advokathonorar, fremsatt av tredjepart på grunn av eller med utspring i ditt brudd på disse vilkår, eller din overtredelse av enhver lov eller krenkelse av en tredjeparts rettigheter. Intet i disse vilkårene skal anses for å ekskludere eller begrense ditt ansvar hva angår den skadesløsholdelse du gir under disse vilkårene.

 

Avkall og tilsidesettelse

Vår mangel på å utøve en rett under disse vilkår skal ikke utgjøre eller anses som avkall på eller tap av slike rettigheter eller avkall på eller tap av slike rettigheter i fremtiden. Hvis bestemmelser under disse vilkårene av en eller annen grunn anses ugyldige eller ikke kan håndheves i en domstol eller beslutningsdyktig domsmakt, skal de resterende bestemmelsene i disse Vilkårene fortsette med full kraft og virkning.

 

Gjeldene lover og tvisteløsning

Norsk lov, uten hensyn til eller anvendelse av dets bestemmelser om lovkonflikt, gjelder for disse vilkårene, og ethvert krav, enhver påtalerett eller tvist som følge av disse Vilkårene skal kun føres for norske domstoler. Du samtykker herved til jurisdiksjon og sted for disse domstoler og gir avkall på retten til å hevde uegnet verneting.

 

Kontakt

Tjenesten driftes og tilbys av Lifekeys. Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene, vennligst kontakt oss på contact@lifekeys.eu.

 

Periode og oppsigelse

Vi forbeholder oss retten til å avslutte tjenesten eller til å endre tjenesten når som helst, etter eget skjønn og uten varsel. Til tross for alt som står i disse vilkårene som hevder noe annet, kan vi også, etter eget skjønn, når som helst avslutte eller oppheve din tilgang til tjenesten og/eller din brukerkonto. Etter opphør skal alle vilkår som har den egenskap at de kan overleve opphør av disse vilkårene, anses for å overleve slikt opphør.

Du har også selv mulighet til å slette din brukerkonto. Ved sletting av brukerkonto vil alle opplysninger som ligger i tjenesten og på brukerkontoen bli slettet med mindre Lifekeys skulle være forpliktet til å lagre deler av opplysningene. Mer informasjon om dette finner du i personvernerklæringen.

 

Kommunikasjon

Har du forespørsler, klager eller av andre grunner ønsker kontakt med Lifekeys. Send e-post til contact@lifekeys.eu.

Retningslinjer for personvern

Lifekeys er opptatt av å beskytte og respektere dine private informasjon. Disse retningslinjer for personvern og bruksvilkår for våres brukere gjelder for www.lifekeys.no og forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine. Vi er nødt til å innhenter informasjon fra deg eller du gir oss, i forbindelse med registrering og administrasjon av din brukerkonto hos Lifekeys.
Retningslinjer for personvern hos Lifekeys kunder gjelder personopplysninger som vi behandler i forbindelse med registering og administrasjon av Lifekeys sine tjenester. De gjelder ikke for noen linker til tredjeparts hjemmesider og/eller tjenester som for eksempel tredjepart-applikasjoner som du kan komme til å møte på når du bruker tjenesten. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg nøye kjent med retningslinjer for personvern som gjelder for alle hjemmesider og/eller tjenester som drives av tredjeparter, og med retningslinjer for personvern for pasienter nevnt ovenfor.

Ved å bruke og å klikke på at du godtar vilkårene knyttet til Lifekeys, godtar du personvernpraksisen vår slik den er beskrevet i disse retningslinjer for personvern.

 

Opplysninger du oppgir til tjenesten

Vi kan innhente følgende informasjon fra våre registrerte brukere (“registrerte brukere”):
• Passord;
• Navn;
• Epost-adresse;
• Telefonnummer;
• Land og postadresse;
• Fødselsdato;
• Kjønn;

Vi ønsker å gjøre brukeren oppmerksom på at vi ikke mottar personnummer fra våre kunder, og ønsker heller ikke at kunden gir oss informasjon om dette.

Dersom du kontakter oss, vil vi kunne ta vare på denne korrespondansen.

 

Informasjon som innhentes automatisk

Lifekeys-tjenesten kan automatisk innhente følgende informasjon, som i enkelte tilfeller kan utgjøre personopplysninger:
• Registerings- og innloggingsteknologien som brukes i tjenesten innhenter automatisk URL-en til siden du kom fra og siden du går videre til når du forlater tjenesten. Vi registrerer også internett-protokoll-adressen (IP-adressen) til enheten du bruker når du går inn i tjenesten, informasjon om operativsystemet til enheten din og informasjon om hvorvidt du er logget på en spesiell iOS-enhet, samt navnet på internettleverandøren din.
• Google Analytics er et element i tjenesten. Ved å bruke informasjonskapsler innhenter og lagrer Google Analytics informasjon om når du besøkte siden, hvilke sider du besøkte, hvor mye tid som ble tilbragt på hver side av nettsiden, Internett-protokoll-adressen og hva slags operativsystem som brukes i enhetene som er brukt til å gå inn på tjenesten. Ved å bruke en nettleser-plugin http://www.google.com/ads/preferences/plugin/ fra Google, kan du velge bort Google Analytics.
• Opplysninger om transaksjoner du utfører via tjenesten, om dine besøk i tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, trafikkdata, stedsdata, weblogger og andre kommunikasjonsopplysninger kan også kunne bli innhentet.

 

Hva bruker Lifekeys opplysningene til?

Vi bruker de innhentede personopplysningene til følgende formål:
• for å kunne tilby egenskapene som er tilgjengelige i tjenesten;
• for å utvikle, forbedre og beskytte tjenesten;
• for markedsundersøkelser;
• for å revidere og analysere tjenesten; og
• for å sikre tjenestens tekniske funksjonalitet og sikkerhet.
• for å kunne registrere deg og opprettholde din registrering i tjenesten;
• for å kommunisere med deg;
• for å forhindre og oppspore svindel og annet misbruk;
• for å beskytte våre rettigheter og/eller vår eiendom;
• for å drifte og forbedre våre produkter og tjenester;
• for å administrere tjenesten.

 

Vi bruker opplysningene som innhentes automatisk til følgende formål:

• Å utvikle nye produkter og tjenester, samt å forbedre eksisterende produkter og tjenester;
• Digital markedsføring (online, mobil, sosiale medier); og
• Salgsorganisasjon og effektivitet.

 

Deler Lifekeys opplysninger med andre?

Vi verken selger, leier, leier ut eller på annen måte avslører personopplysninger knyttet til våre registrerte brukere, til tredjeparter, såfremt ikke annet fremgår nedenfor.
Personopplysningene som innhentes via tjenesten kan bli delt som følger:
Personopplysninger du oppgir til tjenesten:
Vi kan dele personopplysninger som du oppgir i tjenesten med følgende typer tredjeparter:
• Servicetilbydere, som for eksempel betalingsbehandlere og datalagringstilbydere, som gjør oss i stand til å tilby deg tjenesten;
• Offentlige myndigheter som lov- og ordensmyndigheter, hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det eller hvis vi må beskytte våre rettigheter eller tredjeparts rettigheter; og
• Til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper; eller en ny eier, medeier eller operatør av tjenesten og dennes rådgivere i forbindelse med selskapsrettslig fusjon, sammenslåing, restrukturering, eller salg av hovedsakelig alle våre aksjer og/eller aktiva eller annen selskapsrettslig omorganisering, i henhold til disse retningslinjer for personvern.
Opplysninger som innhentes automatisk:
Opplysningene som innhentes automatisk i tjenesten kan deles med følgende typer tredjeparter:
• Til servicetilbydere, for eksempel selskaper som utfører dataanalyser;
• Til offentlige myndigheter, som lov- og ordensmyndighet, dersom vi er juridisk forpliktet til å gjøre det eller vi må beskytte våre rettigheter eller tredjeparts rettigheter; og
• Til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper; eller en ny eier, medeier eller en operatør av tjenesten og dennes rådgivere i forbindelse med selskapsfusjon, sammenslåing, omorganisering, eller salg av hovedsakelig alle våre aksjer og/eller aktiva eller annen virksomhetsomorganisering, i henhold til disse Retningslinjer for personvern.
Vi kan også dele informasjon med tredjeparter i et samleformat som ikke anses som personopplysninger, og som ikke gjør det mulig å identifisere individuelle registrerte brukere.

 

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter når det gjelder personopplysningene vi har om deg:
• Retten til å vite hvilke opplysninger vi har om deg: Hvis du ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, vennligst kontakt oss på: contact@lifekeys.eu. vi vil forsøke å svare deg raskt. Dessuten kan du, dersom du er registrert bruker, enkelt sjekke opplysningene du har oppgitt til tjenesten ved å logge inn på tjenesten og gå gjennom kontoinnstillingene dine.
• Retten til å få ufullstendige, uriktige, utdaterte eller unødvendige personopplysninger korrigert, slettet eller oppdatert. Den enkleste måten å korrigere, slette eller oppdatere personopplysningene du har oppgitt til tjenesten på, er å logge inn på tjenesten og utføre de nødvendige endringene i kontoinnstillingene til tjenesten. Hvis du har ytterligere spørsmål vedrørende korrigering, sletting eller oppdatering av personopplysningene vi har om deg, vennligst kontakt oss på contact@lifekeys.eu
• Retten til å velge ikke å motta elektronisk reklame fra oss: alle henvendelser med elektronisk direktemarkedsføring du mottar fra oss, slik som e-post og direktemeldinger, gir deg mulighet til å ikke motta slike henvendelser fra oss i fremtiden. Hvis du har andre spørsmål om elektronisk direktemarkedsføring fra oss, vennligst kontakt oss på contact@lifekeys.eu

 

Datasikkerhet

Sikring av personopplysninger er viktig for oss. Vi har etablert regler og rutiner for å beskytte personopplysningene dine i samsvar med Personopplysningsloven. Vi vil ta rimelige forholdsregler for å sikre at helsepersonell, ansatte og databehandlere opptrer i overensstemmelse med disse retningslinjene og forpliktelsene under den norske Personopplysningsloven av 4. april 2000.
For eksempel er serverne vi bruker sikret og beskyttet med brannmur, og vi begrenser adgang til personopplysninger til ansatte, leverandører og representanter som må kjenne til disse personopplysningene for å kunne betjene, utvikle eller forbedre tjenesten.

Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg adgang til tjenesten, er du ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig. Vennligst ikke del dette passordet med noen og anbefaler vi brukere til å velge passord som er ikke for enkelt.

Ingen kredittkortopplysninger vil bli lagret i våre systemer. Kredittkortopplysninger er kun lagret hos betalingsløsningslevarandører som Lifekeys bruker. Lifekes bruker Epay som betalingsløsning og kortinnløser.

 

Overføring av Personopplysninger til utlandet

Alle personopplysninger og sensitive personopplysninger driftes av servere som befinner seg i EU eller EØS. Personopplysninger og sensitive personopplysninger vil aldri driftes av servere som befinner seg utenfor EU/EØS. Ved å registrere deg hos tjenesten og å akseptere bruksvilkårene og disse retningslinjer for personvern, samtykker du i overføring av personopplysninger og sensitive personopplysninger om deg fra Norge til land innenfor EU/EØS.

 

Barns personvern

Du må være minst atten (18) år gammel for å registrere deg og bruke tjenesten. Du kan bruke tjenesten på vegne av barnet ditt, via kontoen din, hvis barnet er under seksten (16). Barn over seksten (16), men under atten (18), kan også registrere seg og bruke tjenesten dersom de har foreldrenes samtykke.

 

Endringer i Retningslinjer for personvern

Av og til kan vi gjøre endringer i retningslinjer for personvern. Du kan se at det har blitt foretatt endringer i retningslinjer for personvern ved å se under “Sist oppdatert” øverst på denne siden. Hvis vi gjør vesentlige endringer hva angår hvordan vi bruker og deler personopplysninger, vil vi legge ut et varsel om dette i tjenesten og sende en e-post til våre registrerte brukere. Om du fortsetter å bruke tjenesten etter at retningslinjer for personvern har blitt endret, anses dette som at du godtar endringene.

Spørsmål og henvendelses om retningslinjer for personvern?
Om du har noen spørsmål vedrørende disse retningslinjer for personvern, ditt personvern i forbindelse med bruk av tjenesten eller beskyttelse av personopplysningene vi har om deg, vennligst kontakt oss via e-post på contact@lifekeys.eu. Vi vil raskt forsøke å svare på spørsmål som du måtte ha.

 

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med Lifekeys-tjenesten.