Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en behandlingstilgang, som tager udgangspunkt i idéen om, at tankemønstre (både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige) samt tillærte antagelser og holdninger påvirker, hvad vi føler og hvordan vi opfører os. Med andre ord, hvordan vi tænker om os selv og omverdenen har en stor indvirkning på hvordan vi har det, hvilke valg vi tager og hvordan vi handler. Kognitiv terapi fokuserer derfor på at udfordre uhensigtsmæssige tankemønstre. Målet er, at man lærer at forholde sig til sig selv, andre og udfordringer i hverdagen på en hensigtsmæssig måde, så ens liv ikke bliver lidelsesfuldt og indskrænket. Samtalebehandling baseret på kognitiv terapi er løsningsorienteret og arbejder hen imod øget indsigt i forholdet mellem tanker, følelser og handlinger. Kognitiv terapi er en tidsbegrænset behandlingsform, som har til hensigt, at klienten aktivt selv bruger de værktøjer, han/hun har erhvervet i løbet af behandling. På den måde vil klienten være bedre klædt på til at løse udfordringer og vanskeligheder i hverdagslivet uden for terapirummet. Mange af Lifekeys’ online-psykologer bruger kognitiv terapi og har særlig ekspertise i denne tilgang. Kognitiv terapi er en af ​​de mest anvendte evidensbaserede metoder blandt psykologer, og er den metode, der er mest efterspurgt af vores klienter og samarbejdspartnere.

 

Hvis du vil vide mere om andre behandlingsmetoder, kan du læse om positiv psykologi og psykodynamisk tilgang her.