Hvad er mindfulness?

Mindfulness, eller opmærksomt nærvær, er blevet mere og mere udbredt i de seneste år. I dag benytter mange psykologer elementer fra mindfulness til behandling af forskellige psykiske lidelser. Mindfulness blev oprindeligt brugt til at håndtere  eksistentielle udfordringer og handler i høj grad om at øge evnen til at håndtere negative tanker og stress uden at blive overvældet. En øget evne til opnå opmærksomt nærvær kan hjælpe dig med at blive mere til stede i din krop – med øget nærhed til følelser og sanser. For at opnå dette bruger man hovedsagelig forskellige former for meditation og afslapningsøvelser. Målet er en større accept af- og nysgerrighed på de indre og ydre oplevelser i nuet, med henblik på at mindske de psykiske problemer eller udfordringer vi oplever. Med accept menes i denne kontekst at registrere og fornemme i stedet for at vurdere og handle. At være til stede i øjeblikket er således en vigtig del af mindfulness.

 

Mindfulness stammer fra buddhistiske traditioner, og effekten – især evnen til at håndtere stress og negative følelser – er veldokumenteret.

 

Nogle af online-psykologerne hos Lifekeys har ekspertise i mindfulness, og her kan du læse mere om vores psykologer.