Hvad er positiv psykologi?

Positiv psykologi er en psykologisk tilgang, der anvendes af mange psykologer. Ved at fokusere på elementer som mod, ærlighed og optimisme har positiv psykologi til hensigt at kompensere for en mere problemfokuseret tilgang til mennesket.

 

Positiv psykologi bidrager med øget viden om, hvordan vi kan videreudvikle folks liv – underbygge de gode aspekter af livet og bane vejen for personlig vækst, trivsel og lykke. I terapien vil man derfor tage udgangspunkt i individets styrker og ressourcer, og man fokuserer på fremtidens muligheder i samme omfang som man fokuserer på, skader, der er hændt i fortiden. Med andre ord omhandler positiv psykologi i bund og grund om, hvordan man opnår øget livskvalitet ved at bruge ens styrker til at kompensere for ens svagheder.

 

Positiv psykologi er en tilnærming som anvendes av mange psykologer. Ved å fokusere på elementer som mot, ærlighet og optimisme har positiv psykologi til hensikt å kompensere for en mer problemfokusert måte å tilnærme seg mennesket på.

Positiv psykologi bidrar til å øke kunnskap om hvordan vi kan videreutvikle menneskers liv –  underbygge det gode i livet og tilrettelegge for personlig vekst, velvære og lykke. I terapi vil man ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og ressurser, og man fokuserer på fremtidens muligheter i like stor grad som man fokuserer på det som har vært og det som er skadet. Positiv psykologi handler med andre ord i stor grad om hvordan man kan oppnå økt livskvalitet ved å bruke sine sterke sider til å kompensere for de svake.

Hvis du vil have mere information om andre terapeutiske tilgange, kan du læse om kognitiv terapi og psykodynamisk terapi her.