Hvad er psykodynamisk terapi?

En psykodynamisk tilgang tager udgangspunkt i, at vi ikke er bevidste om mange af vores tanker, følelser og interne konflikter – og at mange af disse ubevidste processer påvirker os negativt og skaber problemer og symptomer i hverdagen. I psykodynamisk terapi vil psykologen forsøge at finde en forbindelse mellem nuværende symptomer – som angst eller uro – og relationelle vanskeligheder, som kan have sammenhæng med underliggende, ubevidste konflikter og negative følelser fra tidligere relationer. Psykologen vil blandt andet fokusere på at bruge tanker, følelser og erfaringer fra tidligere relationer til at forstå dine aktuelle reaktioner. En psykodynamisk tilgang kan være relevant, når problemerne er mere generelle og relationelle, og når du ønsker at forstå dine egne reaktioner på en bedre måde.

 

Psykologerne ved Lifekeys, der bruger psykodynamisk terapi i deres behandling, bruger det til at få en grundlæggende forståelse af de forskellige vanskeligheder, som personen oplever. Ofte kombinerer de den psykodynamiske tilgang med andre terapeutiske teknikker, såsom kognitiv terapi og positiv psykologi.