Hvad er selvbillede, hvordan styrer det vores liv, og kan vi ændre vores selvbillede?

Har du nogensinde reflekteret over, hvordan du tænker om dig selv? Hvordan taler du om og til dig selv? Og hvor stor tro har du på dig selv?

 

Selvbillede er sammensætningen af de opfattelser man har om sig selv – og disse kan være både positive og negative. Selvbilledet påvirker, hvordan man tænker og føler sig om sig selv, og dette kan igen påvirke vores mentale sundhed. Vores selvbillede er etableret i barndommen og udvikles yderligere over tid. Alle erfaringer med anerkendelse, coping, kritik og at fejle – dvs. både gode og dårlige oplevelser – påvirker, hvordan vores selvbillede bliver. Derudover påvirkes vores selvbillede af andres opfattelser og de tilbagemeldinger vi modtager. Vi bliver særligt påvirket af tilbagemeldinger fra dem, der står os nær. Kort sagt betyder det, at dit selvbillede påvirkes af både indre og ydre faktorer, og at påvirkningen er gensidig.

 

Man skelner ofte mellem tre typer af selvbilleder: det virkelige, det ideelle og det formodede. Det egentlige selvbillede handler om, hvordan vi faktisk opfatter os selv, mens det ideelle selvbillede drejer sig om, hvordan vi ønsker at være. Det tredje selvbillede, den formodede, handler om, hvordan vi tror andre ser og opfatter os. Hvis der er en stor uoverensstemmelse mellem disse selvbilleder, kan det resultere i både stress og personlig ubehag.

 

Vores selvbillede påvirker, hvordan vi møder sociale situationer, opgaver og udfordringer. Et positivt (godt) selvbillede vil gøre mødet med forskellige situationer lettere, og det vil give os større tro på os selv. Det vil indlede interne mekanismer, som vil øge vores sandsynlighed for succes. Et negativt (dårligt) selvbillede kan medføre det modsatte. Et negativt selvbillede er ikke en mental lidelse, men det kan gøre livet unødigt tungt at leve. Det kan reducere vores livskvalitet, som igen kan føre til udvikling af forskellige psykiske lidelser.

 

Heldigvis er det sådan, at man både kan forme, skabe og ændre sit eget selvbillede. Da vores selvbillede består af helt grundlæggende opfattelser om en selv, kræver det dog en aktiv indsats. Vores selvbillede ændrer sig ikke af sig selv. Så hvor skal man begynde?

 

  1. Arbejde med selvaccept. Dette drejer sig om at skulle arbejde med ideen om, at man er god nok, som man er. Dette vil øge troen på, at man kan mestre forskellige opgaver. Øget tro på egne evner vil igen føre til en større indsats i færdiggørelsen af ​​opgaverne. Resultatet er en positiv holdning, der øger sandsynligheden for at klare sig godt, hvilket bekræfter den erhvervede selvaccept. Coping og bekræftelse er med andre ord vigtige elementer, der påvirker selvbilledet.
  2. Vær nysgerrig på dig selv. Vær nysgerrig på dit eget liv, prøv at se dit liv “udefra”. Se dit eget liv med objektive og neutrale øjne – som du måske ser på andre og deres liv. At se det hele udefra kan faktisk hjælpe dig med at udforske nye aspekter af dig selv.
  3. Visualisér succes. Selvom selvbilledet stort set er formet gennem erfaring, bekræftelse og beherskelse, behøver man ikke nødvendigvis at opleve dette for at ændre selvbilledet. Hvis man visualiserer et nært forestående scenario i detaljer – f.eks. at holde en præsentation (en situation, der normalt indebærer negative forventninger) – og man formår at skabe et positivt og detaljeret billede af dette scenario (det lykkes at gennemføre præsentationen på ønsket måde). Dette får dig til at udkonkurrere den magt, som det iboende selvbillede har haft. Ved at simulere nye og positive oplevelser kan visualiseringsøvelser øge din egen tro på, at du er i stand til at leve op til dit ideelle selvbillede. Vores hjerne kan nemlig ikke nødvendigvis se forskellen mellem en faktisk oplevelse og en visualiseret (fiktiv) oplevelse. På denne måde initierer de visualiserede oplevelser positive mekanismer.
  4. Positive tanker om dig selv. Positive tanker kan også påvirke dit selvbillede, men for at dette skal ske, er det vigtigt, at de positive tanker er ægte og kommer fra dit eget indre: For at de positive tanker kan påvirke dit selvbillede, er det nødvendigt, at de er internaliserede – hvis tankerne er eksternt motiverede (relaterer til ydre omstændigheder), vil de ikke være i stand til at bidrage til den ønskede justering af selvbilledet.
  5. Undgå at sammenligne dig med andre. At sammenligne sig med andre, kan føre til at man rangerer sig på forkert grundlag, og opbygger en unødvendig negativ opfattelse af sig selv. Vi mennesker er unikke og forskellige, og vil derfor have forskellige kvaliteter, styrker og svagheder. At acceptere dette og hellere fokusere på ens særlige egenskaber, kan bidrage til at opbygge selvbilledet.
  6. Tal med en psykolog. At tale med en psykolog kan også hjælpe med at ændre selvbilledet. At tale med en professionel giver dig mulighed for at lære dig selv at kende på en ny måde, da psykologen kan hjælpe dig med at finde ud af de tanker, følelser og handlinger du går omkring med. At øge forståelsen for hvordan tanker, følelser og handlinger er forbundet, og ikke mindst betydningen af ​​din egen fortolkning af disse, vil gøre det lettere for dig at identificere nødvendige ændringer, der er nødvendige for at ændre dit selvbillede i en positiv retning.

 

Så vær generøs over for dig selv og ikke mindst dit selvbillede. Beslut dig for at sætte dine egne mål og arbejde aktivt for at opbygge, forme og skabe dit eget selvbillede.