4 råd til at håndtere social angst

Social angst, ofte kaldt social fobi, inebærer en vedvarende frygt for at blive negativt vurderet af andre. Man er bange for, at man vil handle på en måde, der opfattes som ydmygende eller pinligt i mødet med andre. Læs mere om social angst.   Frygten for at blive ydmyget foran andre er større end de […]

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en behandlingstilgang, som tager udgangspunkt i idéen om, at tankemønstre (både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige) samt tillærte antagelser og holdninger påvirker, hvad vi føler og hvordan vi opfører os. Med andre ord, hvordan vi tænker om os selv og omverdenen har en stor indvirkning på hvordan vi har det, hvilke valg vi tager […]

Hvad er mindfulness?

Mindfulness, eller opmærksomt nærvær, er blevet mere og mere udbredt i de seneste år. I dag benytter mange psykologer elementer fra mindfulness til behandling af forskellige psykiske lidelser. Mindfulness blev oprindeligt brugt til at håndtere  eksistentielle udfordringer og handler i høj grad om at øge evnen til at håndtere negative tanker og stress uden at […]

Hvad er positiv psykologi?

Positiv psykologi er en psykologisk tilgang, der anvendes af mange psykologer. Ved at fokusere på elementer som mod, ærlighed og optimisme har positiv psykologi til hensigt at kompensere for en mere problemfokuseret tilgang til mennesket.   Positiv psykologi bidrager med øget viden om, hvordan vi kan videreudvikle folks liv – underbygge de gode aspekter af […]

Hvad er psykodynamisk terapi?

En psykodynamisk tilgang tager udgangspunkt i, at vi ikke er bevidste om mange af vores tanker, følelser og interne konflikter – og at mange af disse ubevidste processer påvirker os negativt og skaber problemer og symptomer i hverdagen. I psykodynamisk terapi vil psykologen forsøge at finde en forbindelse mellem nuværende symptomer – som angst eller […]

5 tiltag mod depression, du kan begynde med i dag

Har du nogensinde følt dig fortvivlet, deprimeret eller apatisk? Har du oplevet søvnproblemer, energitab eller manglende sexlyst? Eller er det lang tid siden, du har mærket følelsen af glæde? De fleste af os kender formentlig fra tid til anden et eller flere af disse symptomer –  symptomer, som ofte er forbigående, og som ikke behøver […]

Stressreaktion og stresshåndtering

Hvordan opstår en stressreaktion? Vi oplever alle stress fra tid til anden. Stress er noget, der undertiden er uundgåeligt. Grundlæggende er stress, eller en “stressreaktion”, til for at beskytte os mod reel fare. En reaktion, der har givet mennesket evner til overlevelse gennem tiderne, som beredskab til forskellige farer i naturen. Stressreaktionen er således en […]

Hvad kan man forvente af en online psykolog?

I mødet med mennesker, der søger hjælp med forskellige udfordringer, benytter psykologer forskellige fremgangsmåder og terapeutiske tilgange. Psykolog er en beskyttet titel, men det til trods kan det være svært at kende forskellen mellem psykolog, terapeut og psykiater.   Derudover kan behandlingsformer og -metoder også variere på tværs af psykologer. Det skyldes, at forskellige mennesker […]

Afhængig af computerspil?

I dag er computerspil blevet en stor del af hverdagen hos mange børn, unge og voksne. Hos mange (ikke alle) kan den tid der bruges på computerspil udvikle sig til en overdreven mængde, og i nogle tilfælde til en grad som kan karakterisere som en afhængighed. I dag er computerspilsafhængighed mest udbredt blandt teenagedrenge og […]