Faisal Saleem

Faisal har en bred og erfaringsrig profil, med flere års erfaring inden for terapi, supervision og undervisning. Desuden udarbejder Faisal Børnesagkyndige undersøgelser for Familieretshuset i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og/eller samvær.

 

Faisal beskæftiger sig inden for børne- og familieområdet, hvor han har terapeutiske forløb med familier omhandlende forskellige temaer som: børneopdragelse, kriser, sorg, skillsmisseproblematikker, sammenbragte familier, og tværkulturelle temaer som identitetsdannelse blandt etniske minoriteter. Endvidere har Faisal erfaring med stress på arbejdsmarkedet, og hvordan man benytter hensigtsmæssige
copingstrategier ift. at imødekomme disse problematikker.

 

Inden for børneområdet har Faisal godt kendskab til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ift. hvordan man fremmer de bedste læringsmål og indlæringsstrategier for børn med særlige udfordringer. Derudover har han specialviden inden for autismespektrumforstyrrelse, ADHD, og håndtering af angstproblematikker. Faisal udfører behandling, undervisning samt supervision i de nævnte temaer.

“Med hensyn til tilgang og metode, tager jeg afsæt i kognitiv adfærdsterapi og narrativ terapi. Det skal understreges, at jeg fokuserer på at finde klientens egne ressourcer, og ud fra dem skabe den bedste terapeutiske ramme, med henblik på at skabe positiv
udvikling.”

Kalender
29 Sep
30 Sep
01 Oct
02 Oct
03 Oct
05 Oct
06 Oct
07 Oct
08 Oct
09 Oct
10 Oct

MØD VORES ANDRE PSYKOLOGER psykologer

Mette Svart

Mette er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og har sin erfaring fra Kræftens Bekæmpelse, psykiatrien samt privat praksis. Hendes hovedinteresse…

Lisbet Søndergaard

Lisbet blev færdiguddannet psykolog i 2013. Siden da har hun arbejdet med terapi i flere forskellige sammenhænge. Hun har bl.a.…

Ine Jareid

Ine Jareid har erfaring fra arbejde ved flere private klinikker. Ine tilbyder evidensbaseret behandling for angst og depression (hvilket indebærer,…

Magnus Jørgensen

Magnus Jørgensen er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Magnus bruger primært metakognitiv terapi til at adressere psykologiske udfordringer og problemstillinger…

Faisal Saleem

Faisal har en bred og erfaringsrig profil, med flere års erfaring inden for terapi, supervision og undervisning. Desuden udarbejder Faisal…

Lubitza Hanuska Vesterdal

Lubitza er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har mange års erfaring fra sit private praksis i centrum af København.…

Luna Bjerre

Luna Barsø Bjerre er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet i Odense. Hun har bred erfaring med psykologisk rådgivning og samtaleterapi…

Stine Sulen

Stine blev færdig uddannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med forskelligartede problematikker. Stines hovedinteresse er grundlagt i den…

Kristina Baré

Kristina Baré har 15 års erfaring som psykolog med arbejde i både privat praksis samt i offentligt behandlingsregi. Hun har…

Marjan Shahmir

Marjan blev færdiguddannet som psykolog i 2001 ved Københavns Universitet. Hun har siden arbejdet med blandt andet kriser, sorg, forskellige…