Faisal Saleem

Faisal har flere års erfaring fra børne- og familieområdet med
behandling af relationelle problematikker, kriser, trivselsproblemer,
tab og sorg. Derudover har han specialviden inden for
autismespektrumforstyrrelse, ADHD, håndtering af angstproblematikker
og tværkulturelle temaer så som identitetsdannelse blandt etniske
minoriteter. Endvidere har Faisal erfaring med stresshåndtering på
arbejdsmarkedet, og hvordan man benytter hensigtsmæssige
copingstrategier.

Inden for børneområdet har Faisal god kendskab til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og hvordan man fremmer de bedste læringsmål og indlæringsstrategier for børn med særlige udfordringer.

“Med hensyn til tilgang og metode, tager jeg afsæt i kognitiv
adfærdsterapi og narrativ terapi. Det skal understreges, at jeg
fokuserer på at finde klientens egne ressourcer, og ud fra dem skabe
den bedste terapeutiske ramme, med henblik på at skabe positiv
udvikling.”

Kalender

MØD VORES ANDRE PSYKOLOGER psykologer

Stine Sulen

Stine blev færdig uddannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med forskelligartede problematikker. Stines hovedinteresse er grundlagt i den…

Lars Bo Aldin Andersen

Lars er uddannet Cand. Psych. fra Københavns Universitet med speciale i Metakognitiv terapi, Kognitiv terapi og PTSD. Lars har gennemført en 2 årige MCT-1 Metakognitiv…

Mette Westh Hansen

Mette er uddannet psykolog fra Århus og Københavns Universitet. Hun arbejder bl.a. med behandling af angst, stress, depression, livskriser, selvværdsproblematikker,…

Faisal Saleem

Faisal har flere års erfaring fra børne- og familieområdet med behandling af relationelle problematikker, kriser, trivselsproblemer, tab og sorg. Derudover…

Renata Brogaard-Block

Renata har mange års erfaring med unge og voksne fra sit arbejde som psykolog hos Kræftens Bekæmpelse, SIND og på…