Faisal Saleem

Faisal har flere års erfaring fra børne- og familieområdet med
behandling af relationelle problematikker, kriser, trivselsproblemer,
tab og sorg. Derudover har han specialviden inden for
autismespektrumforstyrrelse, ADHD, håndtering af angstproblematikker
og tværkulturelle temaer så som identitetsdannelse blandt etniske
minoriteter. Endvidere har Faisal erfaring med stresshåndtering på
arbejdsmarkedet, og hvordan man benytter hensigtsmæssige
copingstrategier.

Inden for børneområdet har Faisal god kendskab til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og hvordan man fremmer de bedste læringsmål og indlæringsstrategier for børn med særlige udfordringer.

“Med hensyn til tilgang og metode, tager jeg afsæt i kognitiv
adfærdsterapi og narrativ terapi. Det skal understreges, at jeg
fokuserer på at finde klientens egne ressourcer, og ud fra dem skabe
den bedste terapeutiske ramme, med henblik på at skabe positiv
udvikling.”

Kalender
22 Feb

Faisal

 • 10 - 11
 • Faisal Saleem
23 Feb

Faisal

 • 10 - 11
 • Faisal Saleem
23 Feb

Faisal

 • 11 - 12
 • Faisal Saleem
23 Feb

Faisal

 • 12 - 13
 • Faisal Saleem
23 Feb

Faisal

 • 14 - 15
 • Faisal Saleem
23 Feb

Faisal

 • 16 - 17
 • Faisal Saleem
25 Feb

Faisal

 • 19 - 20
 • Faisal Saleem
27 Feb

Faisal

 • 19 - 20
 • Faisal Saleem
28 Feb

Faisal

 • 19 - 20
 • Faisal Saleem

MØD VORES ANDRE PSYKOLOGER psykologer

Ine Jareid

Ine Jareid har erfaring fra arbejde ved flere private klinikker. Ine tilbyder evidensbaseret behandling for angst og depression (hvilket indebærer,…

Magnus Jørgensen – Studenterterapeut

Magnus Jørgensen er vores studenterterapeut. Han har tidligere arbejdet som coach, været mentor for udvekslingsstuderende på Københavns Universitet, og så…

Mette Westh Hansen

Mette er uddannet psykolog fra Århus og Københavns Universitet. Hun arbejder bl.a. med behandling af angst, stress, depression, livskriser, selvværdsproblematikker,…

Lars Bo Aldin Andersen

Lars er uddannet Cand. Psych. fra Københavns Universitet med speciale i Metakognitiv terapi, Kognitiv terapi og PTSD. Lars har gennemført en 2 årige MCT-1 Metakognitiv…

Faisal Saleem

Faisal har flere års erfaring fra børne- og familieområdet med behandling af relationelle problematikker, kriser, trivselsproblemer, tab og sorg. Derudover…

Stine Sulen

Stine blev færdig uddannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med forskelligartede problematikker. Stines hovedinteresse er grundlagt i den…